نمرات آزمون میان ترم ریاضیات مهندسی پیشرفته (پاییز 92)

 

نمره (از 5)

شماره دانشجویی

1.75

921295143

3

921295127

0.5

911295125

صفر

921295305

صفر

921295309

2

921295135

1.5

921295103

2

911295101

1.25

921295109

2.75

امید اشکانی

1.5

911295129

1.25

921295137

3

921295119

3

921295101

1.25

921295139

1.5

921295113

4

921295121

1.25

921295107

3.5

921295123

3.75

921295141

0.5

921295311

0.25

محمدرضا اصغری

2.75

اعظم نوروزی

 
طبقه بندی:
ارسال توسط مهدی قاسمی ورنامخواستی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب