مرتبه
تاریخ : دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1392

«نحوه تدوین گزارش نهایی سمینار»

 

 

1- بخش ها وترتیب آنها

بخشهای مختلف گزارش بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.

        ·صفحه بسمله

        ·صفحه عنوان

        ·چکیده فارسی

        ·پیشگفتار (اختیاری)

        ·تقدیر و تشکر (اختیاری)

        ·فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی‌، عناوین پیوست ها)

        ·فهرست جدول ها (در صورت وجود)

        ·فهرست شکل‌ها و تصاویر (در صورت وجود)

        ·فهرست علائم و اختصارات (درصورت وجود)

        ·متن اصلی (حداکثر 40 صفحه)

        ·پی نویس ها- پاورقی­ها (در صورت وجود)

        ·منابع و ماخذ

        ·پیوست ها (در صورت وجود)

        ·چکیده ‌انگلیسی (حداکثر 100 واژه)- اختیاری

        ·صفحه عنوان انگلیسی --- اجباری

 

2-کاغذ و چاپ

کلیه قسمتهای گزارش سمینار باید روی کاغذ سفید مرغوب تایپ گردد. ابعاد کاغذ 7/29×0/21 سانتیمتر (کاغذ A4) می‌باشد. نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن‌ یکنواخت می‌باشد. اندازه 13 برای متن اصلی و برای زیرنویس شکل ها و جداول 11  و برای تیترها 14 bold توصیه می گردد. نوع قلم برای عناوین می‌تواند متفاوت انتخاب شود.

قلم های زیر توصیه می گردد:

; B Nazanin; B lotus; B zar

 

3- فاصله گذاری و حاشیه‌بندی

فاصله سطرها در تمامی گزارش برابر 0/1 سانتیمتر است، اما فاصله سطرها در چکیده‌ها برابر 5/1 سانتیمتر می‌باشد. حاشیه سمت راست و بالا مساوی 3 سانتیمتر و حاشیه سمت چپ و پائین برابر 2 سانتیمتر می‌باشد. این حاشیه‌ها باید در سرتاسر گزارش رعایت شود. در صورتی که در برخی موارد اندازه شکلها یا جدولها بزرگ‌تر از فضای داخل حاشیه باشد با کوچک کردن آنها و با استفاده از کاغذ A3 (بصورت تاخورده) حاشیه رعایت می گردد.

 

 

4- شماره گذاری

صفحات آغازین (از اول گزارش تا اول متن اصلی) با اعداد و به حروف نوشته میشوند مانند پنج، شش و ... تمامی صفحات متن اصلی، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می‌شود، باید شماره‌گذاری شوند. شماره‌گذاری صفحات شامل صفحه‌های محتوی شکل، جدول، منابع، و پیوست ها نیز می‌گردد. شماره ‌صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می‌گیرد. فاصله شماره صفحه در حدود 5/1 سانتیمتر از لبه پایین است. اولین صفحه (صفحه عنوان) بدون شماره تایپ می گردد. بخش‌ها و زیربخش‌ها به عدد شماره‌گذاری‌می شوند بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مثلاً 4-2-3 بیان کننده ‌زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است.

 

5-جدول‌ها و شکل ها

تمامی شکلها (تصویرها، نمودارها، منحنی‌ها) و جدولها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند، بگونه‌ای که ‌کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد. تصویرها، نمودارها و منحنی‌ها با لفظ شکل نامیده ‌میشوند. تمامی شکلها و جدولها باید به ترتیب ظهور شماره‌گذاری شوند. مثلاً برای جدولهای ‌فصل2، جدول‌ 1-2، جدول 2-2 و ...، و برای جدولهای فصل‌ 3 جدول 1-3، و ... عنوان جدولها در بالای آنها و عنوان شکلها در زیر آنها ذکر می‌گردد. چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی آورده شده است، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می‌گردد. همچنین لازم است به کلیه شکلها و جدولها در متن ارجاع شده باشد.

 

6- پی نویس

در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را میتوان بصورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود. در اینصورت عبارت یا واژه توسط شماره‌ای، که بصورت کوچک دربالا و سمت چپ آن چاپ می‌شود، مشخص شده و در زیرنویس توضیح مربوط به آن شماره ارائه می‌شود. مطالب زیرنویس نباید از سه سطر بیشتر شود. چنانچه زیرنویس بیش از سه سطر است‌، باید به بخش‌ پی‌نویس‌ها در آخر گزارش سمینار منتقل گردد. قلم مورد استفاده در زیرنویس می‌تواند با قلم متن اصلی متفاوت باشد.

 

7- ذکر اعداد در متن

در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می‌شود (غیر از جداول و نمودارها) هرگاه عدد کمتر از10 باشد آن عدد باحروف نوشته می‌شود، مثل چهار یا هفت، و هرگاه 10 و بزرگتر از10 باشد بصورت عدد نوشته می‌شود، مثل 46 یا 13، برای مشخص کردن اعداد اعشاری از ( / ) استفاده می‌شود مثل 4/12، و چنانچه ‌درصد مورد نیاز است از علامت “%” استفاده می‌شود مانند44%.

 

8- سیستم واحدها

سیستم واحدهای مورد استفاده ، سیستم بین‌الملل متریک SI می‌باشد. در صورتی که استفاده از واحدهای دیگر لازم باشد، معادل متریک اعداد در پرانتز درج می‌گردد.

9- درج لغات لاتین در متن فارسی

همه نامهای خارجی در متن به خط فارسی و در پانوشت به لاتین (یا به خط اصلی) نوشته می‌شود.

 

10- روابط ریاضی و فرمولها

فرمولها در هر فصل بطور جداگانه و به ترتیبی که در متن می‌آیند در داخل پرانتز به عدد شماره‌گذاری می شوند. بطوریکه شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده می‌شود. طبق نمونه زیر:

(1-5)                                                  F=ma

که بیان کننده رابطه 5 از فصل اول است قبل از برخی از رابطه‌ها به مرجع آن اشاره می‌شود. بعد از هر رابطه ‌کمیته ای مورد استفاده در آن توضیح داده می‌شود.

 

11- نحوه ارجاع در متن و فهرست مراجع

لازم است در متن به کلیه منابعی که مورد استفاده قرار میگیرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک ‌منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه باز می‌شود و مرجع ذکر می گردد.

نحوه ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می‌باشد:

الف) مراجع به ترتیبی که در متن می‌آیند شماره‌گذاری می‌شوند. در این روش‌، مراجع‌ به ترتیب ‌شماره‌ در فهرست منابع و ماخذ ذکر خواهد گردید.

ب) ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می‌باشد. در این روش، مراجع به ترتیب حروف الفبای نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد.

در صورت استفاده از هر یک از دو روش، لازم است که جزئیات و شیوه ذکر منبع در متن و در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه‌های معروف و شناخته شده باشد.

 

12- مشخصات جلد

نوع جلد اختیاری است اما می بایست موارد زیر قید شده باشد.

 

 

آرم دانشگاه

 

 

نام دانشکده

 

 

عنوان گزارش در اینجا نوشته شود

 

 

نگارش

 

نام کامل نویسنده در اینجا نوشته شود.

 

استاد راهنما: نام استاد راهنما در اینجا ذکر گردد

 

 

ماه و سال

 
طبقه بندی:
ارسال توسط مهدی قاسمی ورنامخواستی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب