مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1393


دانشجویانی که در ترم جاری درس ریاضیات (1) را موفق به گذراندن نشدند می توانند کتبا و به شرح متقاضیان ارائه درس (با 


قید امضا) و شماره دانشجویی)، درخواست خود را به مدیر گروه تحویا دهید تا از طریق معاونت آموزشی دانشکده اقدام شود.


با اخذ درس ریاضیات (1) دانشجو می تواند بنا بر نظر مدیر گروه و موافقت معاونت آموزشی دانشکده برخی دروس را همنیاز نماید.


طبقه بندی:
ارسال توسط مهدی قاسمی ورنامخواستی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب