دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ورودی 93 می توانند درس برنامه نویسی رایانه را در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند. همچنین از گروه های دیگر نیز می توانند با تکمیل فرم های مربوطه درس را اخذ نمایند.


برنامه نویسی رایانه نظری  کد درس  1221108


برنامه نویسی رایانه عملی   کد درس  1221109


ساعت ارائه درس:

شنبه  1-3   واحد نظری

شنبه 3-5  واحد عملی


طبقه بندی:
ارسال توسط مهدی قاسمی ورنامخواستی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب