دانشجویان مهندسی مکانیک بیوسیستم مقطع کارشناسی ورودی 93 که درس باغبانی عمومی نظری و عملی در ساعات

چهارشنبه 10-12

سه شنبه 10-12 عملی گروه 9

چهارشنبه 1-3 عملی گروه 10


را قادر به اخذ آن نیستند در قالب یک درخواست مبنی بر عدم امکان اخذ درس به دلیل پیام عدم رعایت پیش نیاز با امضای کلیه افراد متقاضی درس به مدیر گروه تحویل نمایند تا برای اخذ آن اقدام شود. لازم به ذکر است که  دانشجویان متقاضی درس فوق می بایست در ساعات فوق الذکر درسی را نداشته باشند تا بتوان پس از حذف و اضافه اقدام نمود.

طبقه بندی:
ارسال توسط مهدی قاسمی ورنامخواستی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب